Archiwum | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania" Archiwum - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny – przegląd i badania" Archiwum - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania"

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Toksyny – przegląd i badani” odbyła się online 3 września 2021 roku. W wydarzeniu uczestniczyli studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, a także pasjonaci nauk przyrodniczych, weterynaryjnych oraz medycznych.

Gośćmi Honorowymi Konferencji były: dr hab. Magdalena Chłopecka, która przedstawiła temat pt. „Zatrucia toksynami roślinnymi w medycynie weterynaryjnej”, dr hab. n. farm. Małgorzata Kujawska, która wystąpiła z wykładem pt„Prionowy charakter alfa-synukleiny – wyzwania czy możliwości w diagnostyce i leczeniu choroby Parkinsona?” oraz dr n. med. Dorota Klimaszyk, która wygłosiła prelekcję pt. „Toksyny, trucizny, substancje psychoaktywne – zatrucia i ich następstwa”. Dyskusja między uczestnikami podczas wydarzenia dotyczyła występowania toksyn oraz ich wpływu na zdrowie człowieka.

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Magdalena Chłopecka (Zakład Farmakologii i Toksykologii, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

dr hab. n. farm. Małgorzata Kujawska (Katedra i Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

dr n. med. Dorota Klimaszyk (Oddział Toksykologii im. W. Błeńskiej, Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu)

dr Ewa Rojczyk (Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

dr Dawid Stefaniuk (Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Organizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Toksyny – przegląd i badania” była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Facebook