I edycja | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania" I edycja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny – przegląd i badania" I edycja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania"

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Toksyny – przegląd i badania” odbyła się 27 kwietnia 2021 roku w formie online.

Gościem Honorowym Konferencji był dr hab. Benedykt Władyka, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), który przedstawił temat pt. „Bakteryjne systemy toksyna-antytoksyna i ich zastosowanie w biotechnologii”. Kolejnym punktem wydarzenia były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali swoje prace w formie wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych.

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Anna Jelińska, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • prof. dr hab. Katarzyna Ognik, Katedra Biochemii i Toksykologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Renata Włodarczyk, prof. CB, Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział Bezpieczeństwa Szczecińskiej Wyższej Szkoły Collegium Balticum
 • dr n. o zdr. Mariola Janiszewska, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Elżbieta Rusinek-Prystupa, Katedra Biochemii i Toksykologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dawid Stefaniuk, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. n. o zdr. Joanna Suliburska, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Beata Szkolnicka, Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych, Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych, Uniwersytet Jagielloński

Organizator:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Komitet Organizacyjny:

– Beata Bujalska – Kamil Maciąg
– Ewelina Chodźko – Monika Maciąg
– Alicja Danielewska – Izabela Mołdoch-Mendoń
– Monika Iwaniuk – Konrad Skrzątek
– Joanna Jędrzejewska – Marcin Szklarczyk
– Kinga Kalbarczyk – Paulina Szymczyk
– Joanna Kozłowska

Patronat Honorowy:

 • Prezydent Miasta Poznań,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.

Patronat Medialny:

 • TV Student,
 • Biotechnologia.pl
Facebook