Poster | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania" Poster - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny – przegląd i badania" Poster - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania"
Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie posteru naukowego. Tematyka pracy musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Prace mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora lub też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Poster naukowy należy przygotować w języku polskim w formacie A1 w orientacji pionowej. Informacje na temat terminu sesji posterowej zostaną podane przed Konferencją. Wydrukowane postery należy przekazać organizatorom podczas rejestracji w dniu Konferencji.

Postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres kontakt@innowacyjna-fizjoterapia.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Facebook