Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania" Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny – przegląd i badania" Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania"

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Magdalena Chłopecka
Zakład Farmakologii i Toksykologii, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. n. farm. Małgorzata Kujawska
Katedra i Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
dr n. med. Dorota Klimaszyk
Oddział Toksykologii im. W. Błeńskiej, Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu
dr Ewa Rojczyk
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr Dawid Stefaniuk
Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook