Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania" Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny – przegląd i badania"
Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Anna Jelińska
Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. Katarzyna Ognik
Katedra Biochemii i Toksykologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. inż. Renata Włodarczyk, prof. CB
Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział Bezpieczeństwa Szczecińskiej Wyższej Szkoły Collegium Balticum
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska
Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Elżbieta Rusinek-Prystupa
Katedra Biochemii i Toksykologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Dawid Stefaniuk
Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. n. o zdr. Joanna Suliburska
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Beata Szkolnicka
Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych, Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych, Uniwersytet Jagielloński
Facebook