Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania" Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny – przegląd i badania" Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania"

Komitet Naukowy:
dr hab. Mirosława Chwil, prof. UP
, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr. hab. Inż. Ewa Flaczyk, Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr n. farm. Anna Biernasiuk, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Ewelina Firlej, Zakład Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. farm. Barbara Frydrych, Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr n. farm. Monika Gawrońska-Grzywacz, Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Anna Stępniowska, Pracownia Biochemii Analitycznej, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Facebook