Polecamy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania" Polecamy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny – przegląd i badania" Polecamy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny - przegląd i badania"

Niebawem spotkamy się na Konferencji, tymczasem polecamy waszej uwadze:

1. “Przeciwdziałanie i zagrożenia związane z występowaniem mikotoksyn w ziarnie zbóż na cele konsumpcyjne i paszowe” Marcin Różewicz w: Wybrane właściwości roślin – najnowsze doniesienia ISBN: 978-83-65932-94-5
http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/355/Wybrane%20w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci%20ro%C5%9Blin%20-%20najnowsze%20doniesienia.pdf#page=219

2. “Ocena skuteczności programu usprawniającego kończynę górną pacjentów po przebytym udarze mózgu leczonych toksyną botulinową typu A” Kinga Opoka, Elżbieta Mirek w: Problematyka z zakresu medycyny i nauk pokrewnych – przegląd i badania. Tom 1 ISBN: 978-83-65932-91-4
http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/373/Problematyka%20z%20zakresu%20medycyny%20i%20nauk%20pokrewnych%20-%20przegl%C4%85d%20i%20badania.%20Tom%201.pdf#page=152

Facebook